Doradztwo podatkowe

Zakres usług

  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych oraz egzekucji administracyjnej.​
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi.​
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne).​
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego.​​